Slezská univerzita v současné době nabízí studium na pěti součástech: Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Fakultě veřejných politik v Opavě, Matematickém ústavu v Opavě a Fyzikálním ústavu v Opavě.


Přestože Slezská univerzita patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém i anglickém jazyce všech forem a typů, od bakalářských, přes navazující magisterské až po doktorské.


Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. V hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol je držitelem druhé nejlepší známku (B´) s označením „velmi dobrá (very good)“. Tu získala od Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.


Menší univerzita = více možností pro tebe!Přehled termínů přijímacích řízení na Slezské univerzitě pro akademický rok 2021/2022

(Termíny odevzdání přihlášek a úhrad poplatků za přijímací řízení)

Součást SU (fakulta, ústav)Bc.NMgr.Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2. kolo (více zde)do 16. 7. 2021do 16. 7. 2021

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (více zde)

Pro nové akreditované Bc. a NMgr. studijní programy

do 31. 8. 2021do 31. 8. 2021do 16. 8. 2021

Fakulta veřejných politik v Opavě, 2. kolo (více zde)

Pouze studijní programy: Edukační péče o seniory (Bc.),

Veřejná správa a sociální politika (NMgr. prezenční)

do 31. 8. 2021do 31. 7. 2021
Matematický ústav v Opavě, 2. kolo (více zde)do 31. 8. 2021do 31. 8. 2021

do 16. 8. 2021

Fyzikální ústav v Opavě, 2. kolo (více zde)do 31. 8. 2021do 31. 8. 2021