Slezská univerzita v současné době nabízí studium na pěti součástech: Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Fakultě veřejných politik v Opavě, Matematickém ústavu v Opavě a Fyzikálním ústavu v Opavě.

Přestože Slezská univerzita patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém i anglickém jazyce všech forem a typů, od bakalářských, přes navazující magisterské až po doktorské. Slezská univerzita je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku.


Menší univerzita = více možností pro tebe!
Přehled termínů přijímacích řízení na Slezské univerzitě

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Termín prvního kola pro Ph.D. studium: červen 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu najdete na této stránce.


První kolo přijímacího řízení pro Bc. a NMgr. studium bylo ukončeno k 31. 5. 2020.

Předpokládáme, že druhé kolo pro tento typ studia bude ještě vyhlášeno.

Sledujte prosím průběžně web stránky fakulty s podmínkami přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021.Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Termín prvního kola pro Ph.D. studium: do 17. srpna 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu najdete na této stránce.


První kolo přijímacího řízení pro Bc. a NMgr. studium bylo ukončeno k 24. 5. 2020.

Předpokládáme, že druhé kolo pro tento typ studia bude ještě vyhlášeno.

Sledujte prosím průběžně web stránky fakulty s podmínkami přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021.Fakulta veřejných politik v Opavě

Termín prvního kola pro Bc. studium nového studijního programu Dentální hygiena v prezenční formě: do 31. července 2020.

Podmínky přijetí ke studiu do programu Dentální hygiena a další informace k programu najdete zde v dokumentu.


Termín prvního kola pro Ph.D. studium: do 31. srpna 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu najdete na této stránce.


První kolo přijímacího řízení pro Bc. a NMgr. studium, mimo studijní program Dentální hygiena, bylo ukončeno k 31. 5. 2020.


 

Matematický ústav v Opavě

Termín druhého kola pro Bc. a NMgr. studium: do 31. srpna 2020.

Termín druhého kola pro Ph.D. studium: do 14. srpna 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení najdete na této stránce.