Studium bez bariér

Naším cílem je vytvořit rovné podmínky pro studium a snížit bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaných studijních programech Slezské univerzity v Opavě studentům se specifickými potřebami.

Nabízíme širokou škálu poradenství a služeb uchazečům o studium a studentům:

  • se zrakovým postižením,
  • se sluchovým postižením,
  • s postižením horních a dolních končetin,
  • s kombinovaným postižením,
  • se specifickými poruchami učení,
  • s poruchou autistického spektra,
  • jinými obtížemi (chronická somatická onemocnění, psychické poruchy)

Podpora uchazečů o studium se SP:

  • poskytování informací o možnostech studia na jednotlivých součástech Slezské univerzity v Opavě,
  • individuální konzultace zájemcům o studium na SU včetně možností individuální modifikace podmínek přijímacího řízení,
  • organizace informačních seminářů pro uchazeče o studium.

Podpora studentů se SP:

  • možnosti využití zázemí pro studenty se specifickými potřebami,
  • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování tlumočnických služeb do znakového jazyka,
  • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování asistenčních a zapisovatelských služeb souvisejících se studiem (studijní asistence),
  • digitalizace a adaptace studijních materiálů s možností využití speciálních kompenzačních pomůcek,
  • možnost výpůjčky kompenzačních pomůcek,
  • možnost využívat zázemí a vybavení centra ke studijním účelům (studovna PC)
  • a další služby.

Kompenzační pomůcky bezplatně k dispozici studentům se SP:

  • knižní scaner ScanDIVA PS5000C,
  • braillská tiskárna Index BASIC D-V4,
  • P.I.A.F. - tepelná tiskárna reliéfní grafiky,
  • NOTE VOX - přenosné digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem,
  • digitální čtecí zařízení Galop M257,
  • stolní PC se SW ZoomText a hlasovým výstupem,
  • stolní kamerová lupa Multiview,
  • přenosné kamerové lupy Compact 7 HD, Compact 6 HD, Compact 5 HD, Compact mini,
  • Bierley ColorMouse,
  • kamerová lupa ClearNote SD 0" 18x zoom,
  • Braillský zobrazovač ALVA 640 + odečítač,
  • Braillský zobrazovač EasyLink + odečítač,
  • přenosný osobní systém s indukční smyčkou,
  • klávesnice ZoomText, klávesnice Big Keys,
  • polohovací zařízení Big Track,
  • diktafony Panasonic, Olympus, Philips,
  • speciální SW a další.