Studium bez bariér

Naším cílem je vytvořit rovné podmínky pro studium a snížit bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaných studijních programech Slezské univerzity v Opavě studentům se specifickými potřebami.

Nabízíme širokou škálu poradenství a služeb uchazečům o studium a studentům:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s postižením horních a dolních končetin,
 • s kombinovaným postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s poruchou autistického spektra,
 • jinými obtížemi (chronická somatická onemocnění, psychické poruchy)

Podpora uchazečů o studium se SP:

 • poskytování informací o možnostech studia na jednotlivých součástech Slezské univerzity v Opavě,
 • individuální konzultace zájemcům o studium na SU včetně možností individuální modifikace podmínek přijímacího řízení,
 • organizace informačních seminářů pro uchazeče o studium.

Podpora studentů se SP:

 • možnosti využití zázemí pro studenty se specifickými potřebami,
 • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování tlumočnických služeb do znakového jazyka,
 • dle potřeb a zájmů studentů zprostředkování asistenčních a zapisovatelských služeb souvisejících se studiem (studijní asistence),
 • digitalizace a adaptace studijních materiálů s možností využití speciálních kompenzačních pomůcek,
 • možnost výpůjčky kompenzačních pomůcek,
 • možnost využívat zázemí a vybavení centra ke studijním účelům (studovna PC)
 • a další služby.

Kompenzační pomůcky bezplatně k dispozici studentům se SP:

 • knižní scaner ScanDIVA PS5000C,
 • braillská tiskárna Index BASIC D-V4,
 • P.I.A.F. - tepelná tiskárna reliéfní grafiky,
 • NOTE VOX - přenosné digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem,
 • digitální čtecí zařízení Galop M257,
 • stolní PC se SW ZoomText a hlasovým výstupem,
 • stolní kamerová lupa Multiview,
 • přenosné kamerové lupy Compact 7 HD, Compact 6 HD, Compact 5 HD, Compact mini,
 • Bierley ColorMouse,
 • kamerová lupa ClearNote SD 0" 18x zoom,
 • Braillský zobrazovač ALVA 640 + odečítač,
 • Braillský zobrazovač EasyLink + odečítač,
 • přenosný osobní systém s indukční smyčkou,
 • klávesnice ZoomText, klávesnice Big Keys,
 • polohovací zařízení Big Track,
 • diktafony Panasonic, Olympus, Philips,
 • speciální SW a další.