Studium

Upozorňujeme studenty, že v případech, kdy student má povinnost ve stanovené lhůtě hradit poplatek za studium v souladu s rozhodnutím o vyměření poplatku, případně v souladu s rozhodnutím o odvolání proti tomuto rozhodnutí, a tuto povinnost nesplní, řeší se další postup v rámci disciplinárního řízení.

V případech, kdy je rozhodnutí příslušné disciplinární komise negativní a nedojde ve stanoveném termínu k úhradě poplatku studentem nebo osoba přestala být studentem, předává se spis advokátní kanceláři.

Vymáhání neuhrazené pohledávky probíhá prostřednictvím exekuce - k neuhrazené částce se připočítává náhrada nákladů právního zastoupení a případné exekuční náklady.

Např.: výše neuhrazeného poplatku = 8.800,- Kč, k tomu náhrada nákladů právního zastoupení 4.356,- Kč, případně další náklady spojené s exekucí.