Studium

Nemocenské pojištění studentů od 1.ledna 2009

Dle ČSSZ

Od 1.1.2009 se na Okresní správu sociálního zabezpečení za studenty již nehlásí nemocenské pojištění.

K 31. prosinci 2008 končí účast na nemocenském pojištění též žákům a studentům z titulu studia na vysoké, střední a vyšší odborné škole a konzervatoři, studentům a žákům jiných škol nebo kurzů, jestliže se výuka na nich pro účely důchodového pojištění považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo vysokých školách. škola, jejímiž jsou studenty nebo žáky, popř. jiný orgán, který plnil povinnosti zaměstnavatele (organizace, malé organizace), je povinen do 31. ledna 2009 odhlásit studenty a žáky z nemocenského pojištění.(Podle ustanovení § 178 odst. 1 ZNP.).

Přestože zákon tuto povinnost ukládá, vedení ČSSZ rozhodlo, že ČSSZ nebude zatěžovat školy vypracováváním hromadných seznamů a odhlášení žáků a studentů provede sama.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, byl připraven již v roce 2006 s původní účinností od 1. 1. 2007. Jeho účinnost byla odložena nejprve na 1. 1. 2008 zákonem č. 585/2006 Sb., a poté na 1. 1. 2009 zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.