Studium

Dodatek k diplomu

English version

Dodatek k diplomu - Diploma Supplement je nový dokument vydávaný zdarma společně s diplomem po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu všem absolventům Slezské univerzity v Opavě.

Poprvé jej obdrželi všichni absolventi Slezské univerzity v Opavě v akademickém roce 2004/2005.

Tento dvojjazyčný dokument shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

Dodatek k diplomu přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů univerzity obsah studia, úroveň a postavení absolvovaných studijních programů, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Obsahuje též popis školského systému v České republice.

Ukázka DS