Studium

Manuál pro studenty

přidáno 03.11.2017

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat, že byl zveřejněn nový manuál pro studenty, který by Vám měl částečně pomoci v lepší orientaci v akademickém prostředí a zejména v aktuálních vnitřních předpisech a vnitřních normách.

Manuál byl připraven z úrovně rektorátu tak, aby Vám dal základní návod na řešení situací, které Vás mohou v průběhu studia potkat.

Vycházeli jsme z celouniverzitní a obecě závazné legislativy, nebylo možné obsáhnout všechna specifika, ke kterým může docházet při řešení na součástech univerzity - tam je třeba obrátit se na na příslušné studijní oddělení.

Doufáme, že Vám bude k užitku!

za oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu

Ing. Hana Šimečková