Slezská univerzita v Opavě je veřejnou vysokou školou, která uskutečňuje akreditované studijní programy. Protože je zároveň vysokou školou univerzitní, může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

    Podle zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) ve znění účinném do 31. srpna 2016, podléhal studijní program akreditaci, kterou udělovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí o akreditaci bylo podmíněno souhlasným stanoviskem Akreditační komise.

    Od 1. září 2016 platí nová právní úprava (novela č. 137/2016 Sb.), podle které akreditaci studijního programu (nebo institucionální akreditaci) uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

    Akreditované studijní programy, které Slezská univerzita uskutečňovala ke dni 31. srpna 2016 se dnem nabytí účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., a jeho novely č. 168/2018 Sb., účinné od 31. srpna 2018 stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1. září 2016), a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však do 31. prosince 2024; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory. Opatření týkající se případného omezení akreditace zůstávají zachována.

    K datu 7. června 2021 má Slezská univerzita v Opavě akreditovány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství tyto nové studijní programy:

    Usktečňuje
    fakulta
    ISCED -F
    Oblast
    studia
    Název
    Typ
    Profil
    Forma
    studia
    Rozhodnutí
    o akreditaci
    Platnost akreditace

    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné

    0412

    Ekonomické obory
    Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
    bakalářský
    akademický
    prezenční
    NAU-251/2018-13
    28.2.2029

    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné

    0412
    Ekonomické obory
    Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
    navazující magisterský
    akademický
    prezenční
    NAU-251/2018-13
    28.2.2029

    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné

    0488
    Ekonomické obory

    Finance
    a účetnictví

    bakalářský
    profesní

    prezenční,  kombinovaná

    NAU-253/2018-13
    28.2.2029

    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné

    0688
    Ekonomické obory +
    Informatika (50%+50%)
    Manažerská informatika
    navazující magisterský
    akademický

    prezenční, kombinovaná

    NAU-254/2018-11
    5.4.2029
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    1015
    Ekonomické obory
    Cestovní ruch
    a turismus
    bakalářský
    profesníprezenční
    NAU-252/2018-11
    6.6.2024
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0613
    Informatika
    Informatika
    bakalářský
    akademický
    prezenční, kombinovanáNAU-390/2018-10
    4.6.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0211
    Umění
    Audiovizuální tvorba
    navazující magisterskýprofesní
    prezenční
    NAU-573/2018-8
    2.7.2029
    Fakulta veřejných politik v Opavě0188
    Neučitelská pedagogika +
    Sociální práce
    (60%+40%)
    Sociální patologie a
    prevence
    bakalářský
    profesní
    prezenční, kombinovanáNAU-255/2018-13
    29.6.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0211
    Umění
    Tvůrčí fotografie
    bakalářskýakademický
    kombinovaná
    NAU-13/2019-9
    13.08.2029
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Matematický ústav v Opavě)
    0541
    MatematikaMatematika
    bakalářskýakademickýprezenčníNAU-203/2019-11

    13.08.2029

    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Matematický ústav v Opavě)
    0541MatematikaMatematikanavazující magisterský
    akademickýprezenční

    NAU-203/2019-11

    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor přírodních
    věd" (RNDr.)

    13.08.2029
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Matematický ústav v Opavě)
    0541MatematikaMatematikadoktorský
    -
    prezenční, kombinovanáNAU-203/2019-1113.08.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    Filologie
    Německý jazyk
    navazující magisterskýakademický
    prezenční, kombinovaná

    NAU-495/2018-12

    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor filozofie"
    (PhDr.)

    02.10.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0311
    Filologie +
    Informatika
    (50%+50%)
    Knihovnictví
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-161/2019-10
    02.10.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0311Filologie +
    Informatika
    (50%+50%)
    Knihovnictví (specializace
    Veřejné knihovny komunitního typu
    a Informační studia
    navazující magisterskýprofesní
    prezenční
    NAU-161/2019-10
    02.10.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    Filologie
    Italština
    bakalářskýakademickýprezenční, kombinovanáNAU-495/2018-1319.10.2024
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0688
    Filologie +
    Informatika
    (42%+58%)
    Informatika
    a angličtina
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-391/2018-10
    14.11.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0613
    InformatikaModerní informatika
    (specializace Informční
    a komunikační technologie)
    bakalářský
    profesní
    prezenční, kombinovanáNAU-316/2019-931.12.2024
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0215
    Umění
    Kulturní dramaturgie
    v divadelní
    praxi
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-219/2019-10
    14.02.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0211
    Fyzika +
    Umění
    (50%+50%)
    Multimediální techniky
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-14/2019-12
    14.02.2030
    Fakulta veřejných politik v Opavě0312
    Sociální práce
    Veřejná správa
    a sociální
    politika
    navazující magisterský
    profesní
    prezenční, kombinovanáNAU-132/2019-10
    17.03.2025
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0222
    Historické vědy
    Historie
    (specializace Památková
    péče)
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-414/2019-19
    15.04.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0222Historické vědyHistorie -
    muzeologie
    bakalářskýprofesníprezenčníNAU-414/2019-1915.04.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0222
    Historické vědyHistorie
    a kulturní
    dědictví
    v regionální
    praxi
    bakalářskýprofesníprezenčníNAU-414/2019-1915.04.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0222
    Historické vědyHistorie
    a kulturní
    dědictví
    v regionální
    praxi
    navazující magisterský
    profesníprezenční

    NAU-414/2019-19

    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor filozofie"
    (PhDr.)

    15.04.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    Filologie
    Angličtina
    pro odbornou
    praxi
    bakalářskýprofesníprezenčníNAU-490/2019-1215.04.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    FilologieNěmčina
    pro odbornou
    praxi
    bakalářskýprofesníprezenčníNAU-490/2019-1215.04.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    FilologieItalština
    pro odbornou
    praxi
    bakalářskýprofesníprezenčníNAU-490/2019-1215.04.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    FilologieAngličtina (studijní plány completus, maior a minor)
    bakalářskýakademický
    prezenčníNAU-548/2019-1312.05.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0232FilologieČeský jazyk
    a literatura (studijní plány completus - prez. a komb., maior a minor - prez.)
    bakalářskýakademickýprezenční,
    kombinovaná
    NAU-548/2019-1312.05.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    FilologieNěmčina (studijní plány completus, maior a minor)bakalářskýakademickýprezenčníNAU-548/2019-1428.05.2025
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Fyzikální
    ústav v Opavě)
    0533
    Fyzika
    Fyzika
    bakalářskýakademickýprezenčníNAU-588/2019-1110.06.2030
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Fyzikální
    ústav v Opavě)
    0533
    Fyzika
    Teoretická fyzika
    navazující magisterskýakademickýprezenční

    NAU-588/2019-11

    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor přírodních
    věd" (RNDr.)

    10.06.2030
    Fakulta veřejných politik v Opavě0911
    Zdravotnické obory
    Dentální hygiena
    bakalářský
    profesníprezenční
    NAU-509/2019-9
    11.06.2025
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0414
    Ekonomické obory
    Marketing
    bakalářskýprofesníprezenční,
    kombinovaná
    NAU-465/2019-9
    30.06.2025
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0413
    Ekonomické oboryManagement
    v sociálních službách
    bakalářskýprofesníprezenční,
    kombinovaná
    NAU-466/2019-930.06.2025
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0312
    Ekonomické oboryVeřejná ekonomika
    a správa
    bakalářskýakademickýprezenční,
    kombinovaná
    NAU-467/2019-11
    27.06.2030
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0312Ekonomické oboryVeřejná ekonomika
    a správa
    navazující magisterskýakademickýprezenční,
    kombinovaná
    NAU-467/2019-1227.06.2030
    Fakulta veřejných politik v Opavě0188
    Neučitelská pedaagogika
    Edukační péče
    o seniory
    bakalářskýprofesníprezenční,
    kombinovaná
    NAU-514/2019-13
    08.07.2025
    Fakulta veřejných politik v Opavě0111
    Neučitelská pedagogikaSpeciální pedagogika
    bakalářskýprofesníprezenční,
    kombinovaná
    NAU-550/2019-15
    08.07.2025
    Fakulta veřejných politik v Opavě0913
    Zdravotnické obory
    Porodní asistence
    bakalářskýprofesníprezenčníNAU-127/2020-9
    14.07.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0222
    Historické vědy
    Historie (studijní plány completus, maior a minor)bakalářskýakademickýprezenčníNAU-549/2019-9
    17.07.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0222Historické vědyHistorienavazující magisterskýakademickýprezenčníNAU-51/2020-9
    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor filozofie"
    (PhDr.)
    17.07.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0232
    Filologie
    Český jazyk
    a literatura
    navazující magisterskýakademickýprezenčníNAU-91/2020-9
    17.07.2030
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Fyzikální
    ústav v Opavě)
    0211
    Fyzika +
    Umění
    (50%+50%)
    Multimediální technikynavazující magisterskýprofesníprezenčníNAU-586/2019-10
    01.08.2025
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0613
    Informatika
    Informatika
    navazující magisterskýakademický
    prezenční
    NAU-94/2020-11
    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor přírodních
    věd" (RNDr.)
    15.09.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0613Informatika
    Computer Science
    (uskutečňováno
    v anglickém
    jazyce)

    navazující magisterskýakademickýprezenčníNAU-94/2020-1115.09.2030
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Fyzikální
    ústav v Opavě)
    0533
    Fyzika
    Aplikovaná fyzika
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-145/2020-10
    15.09.2030
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Fyzikální
    ústav v Opavě)
    0533
    Fyzika
    Observační astrofyzika
    vysokých energií
    navazující magisterskýakademický
    prezenční
    NAU-151/2020-12
    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor přírodních
    věd" (RNDr.)
    16.10.2030
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0311
    Filologie +
    Informatika
    (50%+50%)
    Knihovnictví
    bakalářský
    profesní
    kombinovaná
    NAU-201/2020-10
    02.10.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0311Filologie +
    Informatika
    (50%+50%)
    Knihovnictví (specializace
    Veřejné knihovny komunitního typu
    a Informační
    studia
    navazující magisterskýprofesníkombinovanáNAU-201/2020-1002.10.2029
    Slezská univerzita
    v Opavě
    (podílí se
    Fyzikální
    ústav v Opavě)
    0533
    Fyzika
    Teoretická fyzika
    a astrofyzika
    doktorský
    -
    prezenční a kombinovaná
    NAU-260/2020-9
    15.12.2030
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0413
    Ekonomické obory
    Digitální business
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-298/2020-9
    26.02.2026
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0222
    Historické vědy
    Historie se zaměřením
    na české
    a československé
    dějiny
    doktorský
    -
    prezenční a kombinovanáNAU-297/2020-927.02.2031
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0412
    Ekonomické obory
    Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictvíbakalářský
    akademický
    kombinovaná
    NAU-280/2020-9
    28.02.2029
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0412
    Ekonomické oboryBankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictvínavazující magisterskýakademický
    kombinovaná
    NAU-280/2020-928.02.2029
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0211
    Umění
    Audiovizuální tvorba
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-212/2020-9
    06.03.2026
    Obchodně podnikatelská fakulta
    v Karviné
    0488
    Interdisciplinární programy
    a kvalifikace
    zahrnující obchod, administrativu
    a právo
    Mezinárodní obchod
    bakalářský
    profesní
    prezenční
    NAU-281/2020-9
    29.04.2021
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0232
    Literatura
    a lingvistika
    Anglický jazyk
    navazující magisterský
    akademický
    prezenční
    NAU-338/2020-9
    včetně oprávnění
    konat rigorózní
    zkoušky
    a udělovat titul
    "doktor filozofie"
    (PhDr.)
    08.05.2026
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    v Opavě
    0231
    Filologie
    Němčina pro odbornou praxi
    bakalářský
    profesní
    kombinovaná NAU-63/2021-11
    15.04.2030

    Studijní programy nemají požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje Poradenské centrum Slezské univerzity v Opavě (553 684 815, poradenske.centrum@slu.cz) a příslušné studijní oddělení.