Slezská univerzita v Opavě je veřejnou vysokou školou, která uskutečňuje akreditované studijní programy. Protože je zároveň vysokou školou univerzitní, může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

  Podle zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) ve znění účinném do 31. srpna 2016, podléhal studijní program akreditaci, kterou udělovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí o akreditaci bylo podmíněno souhlasným stanoviskem Akreditační komise.

  Od 1. září 2016 platí nová právní úprava (novela č. 137/2016 Sb.), podle které akreditaci studijního programu (nebo institucionální akreditaci) uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

  Akreditované studijní programy, které Slezská univerzita uskutečňovala ke dni 31. srpna 2016 se dnem nabytí účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., a jeho novely č. 168/2018 Sb., účinné od 31. srpna 2018 stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1. září 2016), a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však do 31. prosince 2024; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory. Opatření týkající se případného omezení akreditace zůstávají zachována.

  Slezská univerzita v Opavě má akreditovány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství tyto studijní programy (aktualizováno 04.11.2021):

  Usktečňuje
  fakulta
  ISCED -F
  Oblast
  studia
  Název
  Typ
  Profil
  Forma
  studia
  Rozhodnutí
  o akreditaci
  Platnost akreditace

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0412

  Ekonomické obory
  Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
  bakalářský
  akademický
  prezenční
  NAU-251/2018-13
  28.2.2029

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0412
  Ekonomické obory
  Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
  navazující magisterský
  akademický
  prezenční
  NAU-251/2018-13
  28.2.2029

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0488
  Ekonomické obory

  Finance
  a účetnictví

  bakalářský
  profesní

  prezenční,  kombinovaná

  NAU-253/2018-13
  28.2.2029

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0688
  Ekonomické obory +
  Informatika (50%+50%)
  Manažerská informatika
  navazující magisterský
  akademický

  prezenční, kombinovaná

  NAU-254/2018-11
  5.4.2029
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  1015
  Ekonomické obory
  Cestovní ruch
  a turismus
  bakalářský
  profesníprezenční
  NAU-252/2018-11
  6.6.2024
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0613
  Informatika
  Informatika
  bakalářský
  akademický
  prezenční, kombinovanáNAU-390/2018-10
  4.6.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0211
  Umění
  Audiovizuální tvorba
  navazující magisterskýprofesní
  prezenční
  NAU-573/2018-8
  2.7.2029
  Fakulta veřejných politik v Opavě0188
  Neučitelská pedagogika +
  Sociální práce
  (60%+40%)
  Sociální patologie a
  prevence
  bakalářský
  profesní
  prezenční, kombinovanáNAU-255/2018-13
  29.6.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0211
  Umění
  Tvůrčí fotografie
  bakalářskýakademický
  kombinovaná
  NAU-13/2019-9
  13.08.2029
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Matematický ústav v Opavě)
  0541
  MatematikaMatematika
  bakalářskýakademickýprezenčníNAU-203/2019-11

  13.08.2029

  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Matematický ústav v Opavě)
  0541MatematikaMatematikanavazující magisterský
  akademickýprezenční

  NAU-203/2019-11

  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor přírodních
  věd" (RNDr.)

  13.08.2029
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Matematický ústav v Opavě)
  0541MatematikaMatematikadoktorský
  -
  prezenční, kombinovanáNAU-203/2019-1113.08.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  Filologie
  Německý jazyk
  navazující magisterskýakademický
  prezenční, kombinovaná

  NAU-495/2018-12

  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor filozofie"
  (PhDr.)

  02.10.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0311
  Filologie +
  Informatika
  (50%+50%)
  Knihovnictví
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-161/2019-10
  02.10.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0311Filologie +
  Informatika
  (50%+50%)
  Knihovnictví (specializace
  Veřejné knihovny komunitního typu
  a Informační studia
  navazující magisterskýprofesní
  prezenční
  NAU-161/2019-10
  02.10.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  Filologie
  Italština
  bakalářskýakademickýprezenční, kombinovanáNAU-495/2018-1319.10.2024
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0688
  Filologie +
  Informatika
  (42%+58%)
  Informatika
  a angličtina
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-391/2018-10
  14.11.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0613
  InformatikaModerní informatika
  (specializace Informční
  a komunikační technologie)
  bakalářský
  profesní
  prezenční, kombinovanáNAU-316/2019-931.12.2024
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0215
  Umění
  Kulturní dramaturgie
  v divadelní
  praxi
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-219/2019-10
  14.02.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0211
  Fyzika +
  Umění
  (50%+50%)
  Multimediální techniky
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-14/2019-12
  14.02.2030
  Fakulta veřejných politik v Opavě0312
  Sociální práce
  Veřejná správa
  a sociální
  politika
  navazující magisterský
  profesní
  prezenční, kombinovanáNAU-132/2019-10
  17.03.2025
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0222
  Historické vědy
  Historie
  (specializace Památková
  péče)
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-414/2019-19
  15.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0222Historické vědyHistorie -
  muzeologie
  bakalářskýprofesníprezenčníNAU-414/2019-1915.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0222
  Historické vědyHistorie
  a kulturní
  dědictví
  v regionální
  praxi
  bakalářskýprofesníprezenčníNAU-414/2019-1915.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0222
  Historické vědyHistorie
  a kulturní
  dědictví
  v regionální
  praxi
  navazující magisterský
  profesníprezenční

  NAU-414/2019-19

  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor filozofie"
  (PhDr.)

  15.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  Filologie
  Angličtina
  pro odbornou
  praxi
  bakalářskýprofesníprezenčníNAU-490/2019-1215.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  FilologieNěmčina
  pro odbornou
  praxi
  bakalářskýprofesníprezenčníNAU-490/2019-1215.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  FilologieItalština
  pro odbornou
  praxi
  bakalářskýprofesníprezenčníNAU-490/2019-1215.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  FilologieAngličtina (studijní plány completus, maior a minor)
  bakalářskýakademický
  prezenčníNAU-548/2019-1312.05.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0232FilologieČeský jazyk
  a literatura (studijní plány completus - prez. a komb., maior a minor - prez.)
  bakalářskýakademickýprezenční,
  kombinovaná
  NAU-548/2019-1312.05.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  FilologieNěmčina (studijní plány completus, maior a minor)bakalářskýakademickýprezenčníNAU-548/2019-1428.05.2025
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Fyzikální
  ústav v Opavě)
  0533
  Fyzika
  Fyzika
  bakalářskýakademickýprezenčníNAU-588/2019-1110.06.2030
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Fyzikální
  ústav v Opavě)
  0533
  Fyzika
  Teoretická fyzika
  navazující magisterskýakademickýprezenční

  NAU-588/2019-11

  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor přírodních
  věd" (RNDr.)

  10.06.2030
  Fakulta veřejných politik v Opavě0911
  Zdravotnické obory
  Dentální hygiena
  bakalářský
  profesníprezenční
  NAU-509/2019-9
  11.06.2025
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0414
  Ekonomické obory
  Marketing
  bakalářskýprofesníprezenční,
  kombinovaná
  NAU-465/2019-9
  30.06.2025
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0413
  Ekonomické oboryManagement
  v sociálních službách
  bakalářskýprofesníprezenční,
  kombinovaná
  NAU-466/2019-930.06.2025
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0312
  Ekonomické oboryVeřejná ekonomika
  a správa
  bakalářskýakademickýprezenční,
  kombinovaná
  NAU-467/2019-11
  27.06.2030
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0312Ekonomické oboryVeřejná ekonomika
  a správa
  navazující magisterskýakademickýprezenční,
  kombinovaná
  NAU-467/2019-1227.06.2025
  Fakulta veřejných politik v Opavě0188
  Neučitelská pedaagogika
  Edukační péče
  o seniory
  bakalářskýprofesníprezenční,
  kombinovaná
  NAU-514/2019-13
  08.07.2025
  Fakulta veřejných politik v Opavě0111
  Neučitelská pedagogikaSpeciální pedagogika
  bakalářskýprofesníprezenční,
  kombinovaná
  NAU-550/2019-15
  08.07.2025
  Fakulta veřejných politik v Opavě0913
  Zdravotnické obory
  Porodní asistence
  bakalářskýprofesníprezenčníNAU-127/2020-9
  14.07.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0222
  Historické vědy
  Historie (studijní plány completus, maior a minor)bakalářskýakademickýprezenčníNAU-549/2019-9
  17.07.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0222Historické vědyHistorienavazující magisterskýakademickýprezenčníNAU-51/2020-9
  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor filozofie"
  (PhDr.)
  17.07.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0232
  Filologie
  Český jazyk
  a literatura
  navazující magisterskýakademickýprezenčníNAU-91/2020-9
  17.07.2030
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Fyzikální
  ústav v Opavě)
  0211
  Fyzika +
  Umění
  (50%+50%)
  Multimediální technikynavazující magisterskýprofesníprezenčníNAU-586/2019-10
  01.08.2025
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0613
  Informatika
  Informatika
  navazující magisterskýakademický
  prezenční
  NAU-94/2020-11
  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor přírodních
  věd" (RNDr.)
  15.09.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0613Informatika
  Computer Science
  (uskutečňováno
  v anglickém
  jazyce)

  navazující magisterskýakademickýprezenčníNAU-94/2020-1115.09.2030
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Fyzikální
  ústav v Opavě)
  0533
  Fyzika
  Aplikovaná fyzika
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-145/2020-10
  15.09.2030
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Fyzikální
  ústav v Opavě)
  0533
  Fyzika
  Observační astrofyzika
  vysokých energií
  navazující magisterskýakademický
  prezenční
  NAU-151/2020-12
  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor přírodních
  věd" (RNDr.)
  16.10.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0311
  Filologie +
  Informatika
  (50%+50%)
  Knihovnictví
  bakalářský
  profesní
  kombinovaná
  NAU-201/2020-10
  02.10.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0311Filologie +
  Informatika
  (50%+50%)
  Knihovnictví (specializace
  Veřejné knihovny komunitního typu
  a Informační
  studia
  navazující magisterskýprofesníkombinovanáNAU-201/2020-1002.10.2029
  Slezská univerzita
  v Opavě
  (podílí se
  Fyzikální
  ústav v Opavě)
  0533
  Fyzika
  Teoretická fyzika
  a astrofyzika
  doktorský
  -
  prezenční,  kombinovanáNAU-260/2020-9
  15.12.2030
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0413
  Ekonomické obory
  Digitální business
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-298/2020-9
  26.02.2026
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0222
  Historické vědy
  Historie se zaměřením
  na české
  a československé
  dějiny
  doktorský
  -
  prezenční,  kombinovanáNAU-297/2020-927.02.2031
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0412
  Ekonomické obory
  Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictvíbakalářský
  akademický
  kombinovaná
  NAU-280/2020-9
  28.02.2029
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0412
  Ekonomické oboryBankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictvínavazující magisterskýakademický
  kombinovaná
  NAU-280/2020-928.02.2029
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0211
  Umění
  Audiovizuální tvorba
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-212/2020-9
  06.03.2026
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0413
  Ekonomické oboryMezinárodní obchod
  bakalářský
  profesní
  prezenční
  NAU-281/2020-9
  29.04.2021
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0232
  Literatura
  a lingvistika
  Anglický jazyk
  navazující magisterský
  akademický
  prezenční
  NAU-338/2020-9
  včetně oprávnění
  konat rigorózní
  zkoušky
  a udělovat titul
  "doktor filozofie"
  (PhDr.)
  08.05.2026
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  Filologie
  Němčina pro odbornou praxi
  bakalářský
  profesní
  kombinovaná NAU-63/2021-11
  15.04.2030
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0231
  Filologie
  Angličtina pro odbornou praxibakalářský
  profesní
  kombinovaná
  NAU-67/2021-9
  15.04.2030
  Fakulta veřejných politik v Opavě0913Zdravotnické obory
  Pediatrické ošetřovatelství
  bakalářský
  profesní
  prezenční,  kombinovanáNAU-57/2021-15
  31.08.2026
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0413
  Ekonomické obory
  Ekonomika
  a management
  (studijní plány
  Obchod
  a marketing,
  Podnikání)
  bakalářský
  akademický
  prezenční,  kombinovanáNAU-193/2021-12
  30.10.2031
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0413Ekonomické oboryEconomics
  and Management
  (uskutečňováno
  v anglickém
  jazyce)
  bakalářskýakademickýprezenční
  NAU-193/2021-1230.10.2031
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0413
  Ekonomické oboryEkonomika
  a management
  (studijní plány
  Obchod
  a marketing,
  Podnikání,
  Finance, účetnictví
  a daně
  navazující magisterskýakademickýprezenční,  kombinovanáNAU-193/2021-1304.11.2026
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  0413Ekonomické oboryEconomics
  and Management
  (uskutečňováno
  v anglickém
  jazyce)
  navazující magisterskýakademickýprezenčníNAU-193/2021-1304.11.2026
  Fakulta veřejných politik v Opavě0913Zdravotnické oboryVšeobecné ošetřovatelstvíbakalářskýprofesníprezenční,  kombinovanáNAU-167/2021-1104.11.2026

  Studijní programy nemají požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje Poradenské centrum Slezské univerzity v Opavě (553 684 815, poradenske.centrum@slu.cz) a příslušné studijní oddělení.