Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena směrnicí rektora - viz příslušná směrnice rektora platná pro konkrétní akademický rok

  Termín úhrady poplatku

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením hradí uchazeč o studium nejpozději v termínu stanoveném pro podání přihlášky ke studiu, doklad o úhradě (popř. jeho opis) doručuje dle propozic k přijímacímu řízení příslušné součásti univerzity.

  Způsoby úhrad poplatku

  Od akademického roku 2018/2019 lze hradit pouze bankovním bezhotovostním převodem!

   Bankovní spojení

   Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se provádí ve prospěch účtu součásti, která příslušný studijní program uskutečňuje nebo se na něm podílí.

   Bližší podrobnosti viz Směrnice rektora o  poplatcích spojených se studiem v příslušném akademickém roce