Nový obrázek

Studentská redakce Slezské univerzity

Studentská redakce je unikátní projekt Slezské univerzity, který dává prostor studentům, aby se podíleli na chodu své školy. Na pěti fakultách a ústavech působí celá řada odborníků a zajímavých lidí, o kterých by široká veřejnost měla vědět, koná se zde nespočet událostí a akcí, které jsou pořádány nejen pro studenty a pracovníky SU. Jak ale podchytit většinu takových zajímavostí včas?

To byla základní otázka, na kterou se hledala odpověď v roce 2019, kdy studentská redakce Slezské univerzity vznikla. S myšlenkou takové redakce přišel tehdejší student a dnes pracovník Oddělení komunikace Jakub Plaskura. Záměr byl jednoznačný. Studentská redakce má za úkol, aby se o SU psalo mladistvým pohledem a díky práci studentských redaktorů se mnohdy události na naší univerzitě mezi studentskou obec více a snadněji rozšíří. 

Studentská redakce momentálně kromě tradičních aktualit na webové stránky Slezské univerzity připravuje také druhé číslo SUper magazínu, kde se dočteš vše podstatné o naší alma mater. První číslo časopisu máme také v online podobě zde. Zároveň redaktoři zpracovávají medailonky úspěšných absolventů pro Síň slávy Absolventského portálu. Ještě jste tam nebyli? Tak to napravte - Absolventský portál.

To není jediné, na čem se studentská redakce podílí. Často mají redaktoři možnost podílet se i na dílčích úkolech, které vyžadují mladistvý pohled na věc. Příkladem je nová kolekce dárkových předmětů SU, kdy redaktoři přispěli svými nápady.

Stát se redaktorem není zase tak složité. První podmínka je zcela logická. Musíš být studentem jakéhokoliv oboru SU. Ano, redakce není privilegována pouze pro studenty českého jazyka. Naopak se snažíme, aby redaktoři působili na různých součástech a měli tak větší přehled o dění na své fakultě či ústavu. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že redaktoři jsou za svou práci řádně odměňováni formou mimořádného stipendia. Studentská redakce se tak může stát přivýdělkem ke studiu a zároveň zajímavě vyplněnou kolonkou v tvém životopisu.  Chceš se k nám přidat?

Kontakt v případě zájmu:

BcA. Jakub Plaskura

Telefon: 721 814 970

E-mail: Jakub.plaskura@slu.cz