Informační servis pro studenty

Informace o studiu

 

Informační technologie

Informační služby pro studenty a zaměstnance zajišťuje Centrum informačních technologií (CIT). Seznam a popis uživatelsky nejpoužívanějších služeb naleznete na portálu inofrmačních a komunikačních technologií. K většině služeb lze přistupovat pomocí systému jednotného přihlášení.

 

Poradenské služby

Univerzita poskytuje poradenské služby všem uchazečům o studium, studentům i absolventům prostřednictvím celouniverzitního pracoviště - Akademické poradny v Opavě. Ta je zároveň i kontaktním a poradenským místem pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Studentské organizace