Organizační schéma SU od 1.4.2015
Kancelář rektora - Rektor Akademický senát        Správní rada Vědecká rada
- - - - - - + - - - -
| Prorektor pro studijní a sociální záležitosti | Prorektor pro rozvoj | Prorektor pro vědu a zahraniční styky | | Kvestor - Sekretariát kvestora | Oddělení interního auditu a kontroly + PO, BP a krizového řízení
| | | | | |
| Oddělení pro studijní a sociální záležitosti | Oddělení pro rozvoj a centrum řízení projektů | Oddělení pro vědu a zahraniční styky | | Oddělení ekonomicko-správní | Oddělení vztahů s veřejností
| | |
| Centrum celoživotního vzdělávání | | Oddělení správy budov a dopravy
| | |
| Akademická poradna Univerzitní pracoviště + | Investiční oddělení
| | |
| Univerzitní knihovna Slezské univerzity | | Podatelna + Spisovna + Archív
| |
| Centrum informačních technologií |
|
| Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
|
| Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
|
Účelové zařízení univerzity + Fakulta veřejných politik v Opavě
| |
| Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě | Matematický ústav v Opavě