Struktura

Kolegium rektora

Členy Kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě jsou prorektoři, předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě,  předseda komory akademických pracovníků AS SU, předseda studentské komory AS SU, kvestorka, tiskový mluvčí Slezské univerzity v Opavě, vedoucí součástí, ústavu a univerzitních pracovišť a jejich tajemníci.

Složení