RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Pracoviště:

Katedra informatiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Rektorát Slezské univerzity v Opavě
Akademický senát SU

Adresa:

Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Pozice:

Odborný asistent
Předseda AS SU

E-mail:

vanek (at) opf.slu.cz

Telefon:

+420 59639 8281

+420 55368 4624

Konzultační hodiny:

 

Zaměření / Vyučovací profil: