Oddělení strategie a analýz Slezské univerzity v Opavě koordinuje činnosti související s tvorbou Strategického záměru SU, výročních zpráv o činnosti SU, plánů realizace Strategického záměru SU, podkladů pro zprávy o vnitřním hodnocení a jejich dodatků, případně podkladů pro další podobné dokumenty strategického řízení. Zajišťuje vypracování koncepčních, analytických a statistických materiálů celouniverzitního charakteru. Dále realizuje analytické činnosti, včetně reflexe zpětné vazby vůči cílovým skupinám uchazečům o studium, studentům, absolventům, akademickým i neakademickým pracovníkům, zaměstnavatelům, příslušným profesním komorám, oborovým sdružením nebo organizacím zaměstnavatelů nebo dalším odborníkům z praxe. Koordinuje agendu strategického rozvoje a přípravy strategických projektů, do nichž se SU zapojuje.

Prorektor pro strategii a komunikaci

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
tel: +420 553 684 623
e-mail: tomas.gongol@slu.cz

Specialista pro analytickou činnost a strategii

Mgr. Petr Rypl
tel: +420 553 684 813
e-mail: petr.rypl@slu.cz

Referent

Ing. Lucie Neuwirthová, DiS.
tel.: +420 553 684 650
e-mail: lucie.neuwirthova@slu.cz