Každý VŠ student musí vypracovat kvalifikační práci (bakalářská, diplomová, dizertační) a její zadání, resp. doplňující údaje o ní, se vkládají do systému STAG.

 1. Přihlaste se na stránky stag.slu.cz
 1. Přejděte do Moje studium.
 2. V nabídce v levé části vyberte záložku Kvalifikační práce.
 3. Z nabídky vyberte část Vyplnit podklady pro zadání bakalářské práce.
 4. Vyplňte všechna textová pole.
 5. Nakonec všechny provedené změny musíte potvrdit tlačítkem Uložit.
 6. Pro tisk vyplněného zadání se vraťte na začátek dané stránky.
 7. Klikněte na tlačítko Tisk podkladu pro zadání.... Formát PDF.
 8. Před samotným tiskem si ve formátu pdf zkontrolujte uvedený dokument. Dokument vytisknete běžným postupem v nabídce File/Print/Vyberete tiskárnu a potvrdíte tlačítkem OK. Počet výtisků zjistíte na publiku příslušného sekretariátu.
 9. Po vytištění tohoto dokumentu musíte výtisk doplnit příslušným datem podpisem studenta a vedoucího práce.
 10. Nejpozději před odevzdáním závěrečné práce je nutné doplnit údaje o práci kliknutím na odkaz na úvodní stránce: Doplnit údaje o bakalářské práci. Pokud je práce již odevzdaná, přístup k úpravám je uzavřen.
 11. Před odevzdáním závěrečné práce je proto nutné rovněž doplnit Přílohy, které jste uvedli ve své závěrečné práci. Tento seznam naleznete na konci formuláře. Doplníte rovněž rozsah práce a jazyk, ve kterém je závěrečná práce napsaná. Všechny provedené změny je nutno opět uložit!
 12. Vrátíte se na začátek stránky, potvrdíte Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF a po kontrole obsahu jej vytisknete a podepíšete.
 13. Po skončení práce se souborem a s IS STAG se odhlásíte ze systému.