Správu a koordinaci projektů rozvojových a operačních programůpřipravovaných a řešených na univerzitě zajišťuje Oddělení pro rozvoj společně s Centrem řízení projektů. Tato pracoviště poskytují řešitelům na rektorátě i na součástech metodickou a administrativní podporu při předkládání a řešení projektů, zajišťují projektové poradenství a koordinují přípravu a realizaci celouniverzitních projektů. V oblasti rozvojových programů se jedná o projekty Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy ČR, v oblasti operačních programů se jedná o projekty evropských strukturálních fondů a projekty regionální spolupráce. Oddělení rozvoje rovněž zajišťuje přípravu a zpracování Výročních zpráv a Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační umělecké a další tvůrčí činnosti.