Centrum řízení projektů

__________________________________________________________________________

Prioritní osa

Název projektu

Celkový rozpočet

(v tis. Kč)

3

Inkluzivní vzdělávání jako nástroj prevence školní neúspěšnosti u žáků základních škol v okolí sociálně vyloučených lokalit

22 158

1

EXTRA - EXTRA Excelentní tým relativistické astrofyziky

150 349

1

Xcellence: Exploring extremes with X-ray detectors (Zkoumání extrémů prostřednictvím rentgenových detektorů)

193 511

2

Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

157 851

2

Modernizace celouniverzitní výukové infrastruktury a specializovaných pracovišť Slezské univerzity v Opavě

9 752

2

Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

168 676

2

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály

57 358

2

Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení

63 067

2

Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

16 489

2

ELITE - Podpora rozvoje elitních doktorských studijních programů na SU v rámci RIS strategie

14 723

1

ELITE - Modernizace a rozšíření infrastruktury elitních doktorských studijních programů na SU v rámci RIS3 strategie

42 253

PO1 = VaV

PO2 = vzdělávání na VŠ

PO3 = vzdělávání na ZŠ a SŠ

__________________________________________________________________________