Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Název projektu: Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního podnikání k dosažení konkurenceschopné znalostní

Zkrácený název projektu: Výzkum MSP

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0016

Hlavní řešitel: doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.

Web: http://kma.rs.opf.slu.cz/index.php/cilenymvyzkumem

 

Klíčové aktivity:

1.) Příprava zapojení členů VaV týmu do mezinárodní sítě v oblasti výzkumu a vývoje malého a středního podnikání (MSP)

2.) Účast na domácích a zahraničních odborných konferencích a workshopech s cílem zvyšování odborné úrovně VaV týmu

3.) Šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe včetně přípravy podkladů pro zapojení do mezinárodní spolupráce

4.) Zahraniční stáže studentů v rámci zapojení do VaV činnosti

 

Výstupy projektu:

6 monografií

3 metodické příručky pro malé a střední podnikatele

12 inovovaných studijních opor

 

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.