Centrum řízení projektů

3.2loga pan SU600px.png

Centrum excelence IT4Innovations

Program:

OP VaVpI 1.1. – Evropská centra excelence

Číslo projektu:

CZ.1.05/1.1.00/02.0070

Žadatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě; Ostravská univerzita v Ostravě; Ústav geoniky AVČR; Vysoké učení technické v Brně

Řešitel na SU:

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

Web:

http://www.it4i.eu/