Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu

Program:

OPVK 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.2.00/28.0271

Žadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Partneři:

Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava; Elok - Opava; Fakultní nemocnice Ostrava

Řešitel na SU:

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Web: