Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Program:

OPVK 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.2.00/07.0284

Žadatel:

Univerzita Karlova v Praze

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Řešitel na SU:

PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D. (Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta)

Web:

http://www.informacniveda.cz/