Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou

Program:

OPVK 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.05/11.0006

Žadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Partneři:

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická p.o.Krnov; ZŠ a MŠ, p. o., Ostrava – Poruba; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha; VOŠ a Hotelová škola, Opava; Střední škola elektrotechnická, Ostrava

Řešitel na SU:

Mgr. Jana Nálepová, PhD. (Ústav cizích jazyků, Filozoficko-přírodovědecká fakulta)

Web:

http://ucj.fpf.slu.cz/proj-kompetence/