Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji

Program:

OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/09.0197

Žadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Partneři:

IDS Scheer ČR,s.r.o., Ostravská univerzita v Ostravě, Pro IT,a.s.

Řešitel na SU:

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta)

Web:

http://axpsu.fpf.slu.cz/projekt-vpk/