Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)

Program:

OPVK 2.4 - Partnerství a sítě

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/12.0059

Žadatel:

Masarykova univerzita v Brně

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě; Sdružení knihoven ČR; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Vysoká škola ekonomická v Praze; Univerzita Karlova v Praze; Sdružení pro informační společnost; CEITEC Cluster - bioinformatics z.s.p.o.; Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky; Knihovna AV ČR, v.v.i.

Řešitel na SU:

PhDr. Libuše Foberová (Filozoficko-přírodovědecká fakulta)

Web:

http://www.partsip.cz/