Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce

Program:

OPVK 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.08/02.0007

Žadatel:

Free Art, s. r. o.

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě; Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí

Řešitel na SU:

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Web:

http://www.praceiproneslysici.cz/