Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v MSK prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu

Program:

OPVK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.07/01.0036

Žadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Partneři:

Okresní hospodářská komora Karviná

Řešitel na SU:

doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.

Web:

http://faust.slu.cz/foreignweb/