Centrum řízení projektů

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_pan SU600px-02.png

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce

Program:

OP LZZ 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo projektu:

CZ.1.04/3.3.05/31.00021

Žadatel:

Unie neslyšících Brno, o.s.

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě; Českomoravská jednota neslyšících, o.s.; Janáčkova akademie múzických umění v Brně; Česká unie neslyšících; Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s. r. o.; Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. městská organizace

Řešitel na SU:

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Web:

http://www.tkcn.cz/