Centrum řízení projektů

Projekt CZ

Inovácie - cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov

Program:

OP CS SR-CR 1.4 - Rozvoj podnikatel'ského a inovacného prostredia

Číslo projektu:

MVRR-2008-15077/56245-1

Žadatel:

Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě

Řešitel na SU:

Dr. Ing. Marie Gabryšová (Katedra marketingu, Obchodně podnikatelská fakulta)

Web:

http://inovace-eu.rs.opf.slu.cz/