Centrum řízení projektů

logolink opvk 600px.png

AGENT

Program:

OPVK 2.4 – Partnerství a sítě

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.4.00/12.0097

Žadatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě; Ostravská univerzita v Ostravě; Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje; Národní strojírenský klastr, o.s.

Řešitel na SU:

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Dokumenty:

Slezská univerzita v Opavě

Vybavenost laboratoří na SU v Opavě, včetně formuláře produktového listu

Zaměření výzkumných aktivit a nabízených specializovaných služeb ústavů kateder a kabinetů SU v Opavě

Web:

http://agent.vsb.cz/