Rozvoj

Závěrečené oponentní řízení projektů FR VŠ na rok 2010

přidáno 09.02.2011

Závěrečené oponentní řízení projektů FR VŠ na rok 2010

Závěrečné oponentní řízení projektů FR VŠ řešených na SU v roce 2010 se na Slezské univerzitě v Opavě uskuteční ve dvou samostatných blocích. Dne 16. 2. 2011 proběhne hodnocení projektů řešených pracovníky Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Fakulty veřejných politik a projektů rektorátu. Následně 23. 2. 2011 proběhne hodnocení projektů řešených na Obchodně podnikatelské fakultě.

Termín pro odevzdání závěrečné zprávy u řešitelů projektů rektorátu na oddělení rektorátu pro rozvoj je stanoven na  20. 12. 2010. Závěrečnou zprávu postupuje řešitel na rektorát prostřednictvím systému ISSAR-F.