Mgr. Tomáš Kramný

Pracoviště:

Centrum informačních technologií

Adresa:

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Pozice:

Organizačně-technický pracovník

E-mail:

tomas.kramny (at) slu.cz

Telefon:

+420 55368 4636

Zaměření:

Řeší technické problémy v oblasti ICT

Spolupracuje s odbornými ICT pracovníky na součástech SU

Podílí se na vyhledávání možností účasti na projektech v oblasti ICT a jejich realizaci

Poskytuje uživatelskou a technickou podporu zaměstnancům rektorátních a celouniverzitních pracovišť

Poskytuje editorskou a technicko-metodickou podporu při elektronické tvorbě textových a obrazových materiálů

Spravuje systém pro evidenci a audit hardwaru a softwaru, které jsou pod správou CIT

Podílí se na správě celouniverzitní síťové infrastruktury, jejích aplikací a služeb

Organizuje školení realizovaná CIT

Účastní se konferencí, seminářů, školení a kurzů pro zvýšení odborné způsobilosti

Zastupuje hlavního správce při správě ekonomického informačního systému (EIS Magion) a systému spisové služby pro oběh a evidenci dokumentů (SSL Elisa), a to zejména v následujících oblastech:

  • při poskytování podpory provozu a rozvoje těchto systémů,
  • při komunikaci s vývojovými týmy pro řešení záležitostí souvisejících s problémy nebo přizpůsobením těchto systémů prostředí SU,
  • při vzdělávání a školení uživatelů a správců těchto systémů,
  • při koordinaci nasazení a provozu návazných a spolupracujících systémů s těmito systémy a rozhraní mezi nimi,
  • při správě hardwaru a softwaru těchto systémů,
  • při nastavování zálohování těchto systémů.

Zastupuje hlavního správce při sběru a sumarizaci dat a přípravě statistických výkazů organizace pro MPSV ČR, MÚZO, ČSÚ, ÚIV a při nastavování mezibankovního spojení organizace

Provádí další potřebné činnosti dle příkazu nadřízených pracovníků, zejména ředitele CIT