Centrum informačních technologií

Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

přidáno 05.05.2016

Zveme všechny zájemce na osvětový Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu ve středu 18. května v Opavě a ve čtvrtek 19. května v Karviné.

 

Cílem semináře bude seznámit studenty, zaměstnance i veřejnost s tím, že Internet má svou sílu a krásu, ale také mnoho úskalí a záludností. Bohatství zdrojů, dat a informací, které Internet nabízí, spolu s jejich snadnou dostupností, může vést k představám, že Internet je svět bez jasných pravidel a zákonů, že vše na něm je volné k použití a distribuci bez omezení, korektní, pravdivé, nezáludné, ale také krásně anonymní, aneb "kdo by mohl přijít na to, co jsem dělal a kdy"? Posluchač bude seznámen s tím, že Internet je anonymní jen do té míry, do jaké to umožní provozovatel dané sítě, poskytovatel připojení a služeb, že je nutné chránit si své soukromí, ale zároveň se chovat v souladu s dobrými mravy, zákonem a pravidly školy. Každá chyba, byť ne nutně úmyslná, něco stojí a může mít dalekosáhlé následky. Je proto dobré o nástrahách a záludnostech vědět a vyvarovat se jich.

 

Seminář se koná ve dvou dnech, jeden den bude probíhat v Opavě, druhý den v Karviné.

 

Opava

Ve středu 18. května 2016 v aule v budově SU na adrese Na Rybníčku 1 v Opavě s následujícím programem:

Dopolední blok pro zaměstnance

* 10:00-10:10     Zahájení, přivítání a úvodní slovo ke kybernetické bezpečnosti z pohledu SU

* 10:10-10:50     Aktuální kybernetické hrozby a legislativa

* 10:50-11:30     IT a legislativa

* 11:30-12:00     Diskuze aneb zeptejte se na cokoliv, na co se obvykle bojíte zeptat

Odpolední blok pro studenty a veřejnost

* 13:30-13:50     Zahájení, přivítání a úvodní slovo ke kybernetické bezpečnosti z pohledu SU

* 13:50-14:30     Gramotné užívání výpočetní techniky a on-line služeb jako nejlepší prevence

* 14:30-15:10     Digitální stopa

* 15:10-15:50     IT a legislativa

* 15:50-16:30     Diskuze aneb co vás napadá

 

Karviná

Ve čtvrtek 19. května 2016 ve Velkém sále v budově OPF SU na adrese Univerzitní náměstí 3 v Karviné s následujícím programem:

Dopolední blok

10:00 - 10:15      Úvod

10:15 - 10:30      Informace uživatelům a studentům o konkrétním zabezpečenísítě na OPF

10:30 - 11:20      Gramotné užívání výpočetní techniky a on-line služeb jakonejlepší prevence

11:20 - 12:10      Digitální stopa

12:10 - 12:30      Diskuze aneb co vás napadá

Odpolední blok

14:00 - 14:40      IT a legislativa, Aktuální kybernetické hrozby a legislativa

14:40 - 15:00      Diskuze

 

Dokumenty:

Leták - Opava

Leták - Karviná