delegát do Sněmu a člen Předsednictva za SU

delegát do Sněmu za SU

delegátka do Sněmu za OPF SU

delegát do Sněmu za FVP SU

delegátka do Sněmu za FPF SU

delegát do Studentské komory Sněmu za SU

náhradník delegáta do Studentské komory Sněmu za SU