Nabízíme pomoc a podporu při řešení studijních, osobních a vztahových problémů, poskytování služeb krizové intervence (osobní, telefonické, prostřednictvím e-mailu) aj.

Psychologická poradna je otevřena každé úterý v 16:00 - 19:00 hod.

Psychologická poradna se nachází v prostorách Poradenského a kariérního centra na ulici Olbrichova 625/25, bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Psychologický konzultant: Mgr. Bohdan Chodura

Telefonní informační kontakt:

  • Centrum pro studenty se SVP: +420 553 684 813

E-mailový informační kontakt:

  • BChodura@vez.opa.justice.cz

Služby psychologické poradny jsou bezplatné a anonymní.