Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

Číslo aktivity: 01
Název klíčové aktivity:

Inovace studijních kurzů SU a VŠB-TUO

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Výstup klíčové aktivity:
V rámci KA 1 bude inovováno:
- 7 kurzů (kredit A) v rámci SP Historické vědy FPF SU
- 2 kurzy (kredit B) v rámci SP Historické vědy FPF SU
- 7 kurzů (kredity A) v rámci SP Nanotechnologie VŠB-TUO
V rámci KA 1 bude vytvořeno:
-1 kurz (kredity C) v rámci SP Historické vědy FPF SU
V rámci KA 1 bude vytvořeno:
- 6 semestrálních kurzů (kredity C) s dotací 30 hodin - v rámci SP Historické vědy FPF SU:
- Praxe: konzervace a restaurování kovů
- Praxe: konzervace a restaurování silikátů
- Praxe: konzervace a restaurování dřeva a papíru
- Praxe: konzervace a restaurování dalších organických materiálů
- Praxe: preventivní konzervace
- Praxe: konzervace archeologických nálezů
Celkem bude vytvořeno/inovováno: 23 kurzů.

 

KA 1 bude úspěšně podpořeno:

A. studenti bakalářského SP Historické vědy:

- v rámci kurzů (kredit A): 300 studentů
- v rámci kurzů (kredit B): 30 studentů

B. studenti bakalářského SP Nanotechnologie:

- v rámci kurzů (kredit A): 60 studentů

C. studenti magisterského SP Historické vědy:

- v rámci kurzů (kredit A): 50 studentů
- v rámci kurzů (kredit B): 30 studentů

D. studenti magisterského SP Nanotechnologie:

- v rámci kurzů (kredit A): 30 studentů

E. studenti obou studijních programů:

- v rámci přednášek tuzemských expertů: 500 studentů (20 lektorů zajistí 20 přednášek po 25 studentech). Okruhy konaných přednášek: preventivní konzervace, technologické a materiálové analýzy, hledání nanomateriálů v historických souvislostech, konzervace a restaurování artefaktů - z kovů, kamene, dřeva, papíru, textilu, usní a silikátů.

 

Číslo aktivity: 02
Název klíčové aktivity:
Realizace odborných praxí studentů

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Slezské zemské muzeum
Výstup klíčové aktivity:
V rámci KA 2 bude vytvořeno:
- 6 semestrálních kurzů (kredity C) dotace 30 hodin - v rámci SP Historické vědy FPF SU:
- Praxe: konzervace a restaurování kovů
- Praxe: konzervace a restaurování silikátů
- Praxe: konzervace a restaurování dřeva a papíru
- Praxe: konzervace a restaurování dalších organických materiálů
- Praxe: preventivní konzervace
- Praxe: konzervace archeologických nálezů

KA 2 bude úspěšně podpořeno:
studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia SP Historické vědy:
- v rámci odborné praxe: 250 studentů

 

Číslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity:

Internacionalizace výuky prostřednictvím zahraničních odborníků a stáží

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Slezské zemské muzeum
Výstup klíčové aktivity:
V rámci KA proběhne:
- 6 workshopů s účastí zahraničních expertů (běžně předpokládán třídenní cyklus)
- 15 přednášek zahraničních expertů, které budou určeny pro studenty a pracovníky VŠ v dalším vzdělávání.
Okruhy konaných přednášek: péče o kulturní dědictví, principy preventivní konzervace, technologické a materiálové analýzy, nanomateriály v historických souvislostech, konzervace a restaurování artefaktů (artefakty z kovů, kamene, dřeva, papíru, textilu, usní a silikátů).
- 17 VŠ pracovníků absolvuje zahraniční pobyty na špičkových výzkumných institutech a ve významných muzejních institucích v rámci EU a 2 trojsemestrální specializované jazykové kurzy zakončené jazykovou zkouškou.

V rámci KA 3 budou úspěšně podpořeni:

1. studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia obou studijních programů:

- v rámci workshopů zahraničních expertů: 36 (6 workshopů pro 6 studentů),
- v rámci přednášek zahraničních expertů: 300 (15 přednášek pro 20 studentů).

2. akademičtí pracovníci:

- v rámci workshopů zahraničních expertů: 60 (6 workshopů pro 10 pracovníků),
- v rámci přednášek zahraničních expertů: 150 (15 přednášek pro 10 pracovníků),
- v rámci specializovaných jazykových kurzů: 10 (2 trojsemestrální kurzy po 5 pracovnících - Opava - Ostrava),
- v rámci zahraničních pobytů: 17 pracovníků.

Celkem bude úspěšně podpořeno 237 pracovníků v dalším vzdělávání.