Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů