Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

 

Tato sekce webových stránek projektu je průběžně aktualizována a je dělena podle jednotlivých let, ve kterých je a bude projekt řešen.

 

FOTOGALERIE

s fotkami z průběhu řešení projektu