Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

 

Ústav historických věd

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

 

kontaktní adresa: Masarykova třída 37, 746 01 Opava

 

web:

Centrum nanotechnologiíVysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Slezské zemské muzeum


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na stránkách MŠMT ČR

Evropský sociální fond


 • garant (hlavní řešitel projektu)
Mgr. Antonín Šimčík (ÚHV FPF SU v Opavě)
 • projektový manažer
Mgr. Yvona Kaniová (SU v Opavě)
 • finanční manažer
Ing. Iveta Macíčková (SU v Opavě)
 • administrativní pracovník SU v Opavě
Mgr. Lucie Jandová
Ivana Volná
 • administrativní pracovník VŠB-TUO
Ing. Vladimíra Plačková
 • administrativní pracovník SZM
Monika Grueberová
 • asistent finančního manažera pro VŠB-TUO
Ing. Petra Kvapulinská
 • asistent finančního manažera pro SZM
Ing. Barbora Harazimová
 • expert pro spolupráci se zahraničními odborníky
Mgr. Ivan Berger (SZM)
 • metodik projektu za SU v Opavě
Mgr. David Váhala
 • koordinátor projektu za VŠB-TUO
Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
 • koordinátor projektu za SZM
Ing. Petr Vlk
Mgr. Markéta Kouřilová
 • supervizor odborných praxí
Mgr. Pavel Petr (SZM)
Mgr. Zuzana Sedlářová (SZM)
Bc. Martin Polášek (SZM)
 • odborný pracovník pro multimedia
Kamil Vašinka
F10110@fpf.slu.cz
 • lektor (tuzemští experti v rámci výuky)
20 lektorů, bude řešeno v rámci první fáze projektu
 • odborný pracovník - asistent (restaurování)
MgA. Tomáš Skalík (UHV FPF SU v Opavě)
 • odborný pracovník - asistent (restaurování)
Mgr. Pavel Petr (SZM)
Mgr. Ivan Berger (SZM)
Mgr. Zuzana Sedlářová (SZM)
Bc. Martin Polášek (SZM)
 • asistent odborných pracovníků restaurování
Bc. Oldřich Schejbal (SZM)
 • odborný pracovník - docent (technologie)
Doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. (VŠB-TUO)
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. (VŠB-TUO)
 • odborný pracovník - asistent (technologie)
Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ing. Sylva Holešová, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ing. Kateřina Kutláková Mamulová, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ing. Michal Ritz, Ph.D. (VŠB-TUO)
 • odborný pracovník - asistent (technologie)
Ing. et Mgr. Hana Rajhelová (ÚHV FPF SU v Opavě)
 • oponent studijních opor SU
bude řešeno v rámci první fáze projektu
 • oponent studijních opor VŠB
bude řešeno v rámci první fáze projektu
__________________________________________________
zkratky:
ÚHV FPF SU v Opavě - Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
SU v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
SZM - Slezské zemské muzeum
VŠB-TUO - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava