Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus

Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici v knihovně ÚLGAT SU FPF v Opavě.

 

vystup2.jpg

 

Výstupy projektu

[1]     BURDA, A. Nápojová kultura 1 – Sommeliérství. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2012, 128 s. ISBN 978-80-7248-759-2.

[2]     BURDA, A. Nápojová kultura 2 – Nealkoholické nápoje. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013, 82 s. ISBN 978-80-7248-857-5.

[3]     DLUHOŠOVÁ, R. Hospitality English. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2012, 110 s. ISBN 978-80-7248-672-4.

[4]     ESCHINGEROVÁ, H. Základy pracovního práva 1. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013, 58 s. ISBN 978-80-7248-866-7.

[5]     JANÍK, P. Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013, 73 s. ISBN 978-80-7248-889-6.

[6]     JIRÁSKOVÁ, Z. Deutsch in Gastronomie, Hotelwesen und Tourismus. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2012, 98 s. ISBN       978-80-7248-717-2.

[7]     JIRÁSKOVÁ, Z. Deutsch in Kurwesen, Management und Marketing. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013, 48 s. ISBN 978-80-7248-867-4.

[8]     SONNKOVÁ, P. Oblasti cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2012, 102 s. ISBN 978-7248-716-5.

[9]     VANÍČEK, J. Marketing služeb a cestovního ruchu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013, 128 s. ISBN 978-80-7248-870-4.

[10] VANÍČEK, J. Příprava a řízení projektů. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013, 128 s. ISBN 978-80-7248-825-4.

[11] VAVREČKOVÁ, E., ŠKROBÁLKOVÁ, E. Geografie cestovního ruchu I. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2013, 228 s. ISBN 978-80-7248-888-9.

[12] VAVREČKOVÁ, E., STUCHLÍKOVÁ, J. Metodická příručka pro psaní bakalářských prací. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2012, 102 s. ISBN 978-80-7248-718-9.

[13] VAVREČKOVÁ, E. Účetnictví 1. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2012, 100 s. ISBN 978-80-7248-760-8.