Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus

Popis projektu

 • Projekt: Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0177
 • Období realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Místo realizace: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13,
 • Pracoviště: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci (semináře – proškolení v oblasti metodiky zpracování studijních materiálů, v oblasti technické podpory (ICT), pro přípravu fotodokumentace či tvorbu demonstračních DVD), studenti (kurzy odborného vzdělávání) – inovace studijního oboru v návaznosti na změny v oblasti technologií, technického rozvoje a platné legislativy.

 

Klíčové aktivity

 • Analýza potřeb cílové skupiny
 • Tvorba studijních materiálů (přípravné aktivity)
 • Semináře pro cílovou skupinu
 • Kurzy odborného vzdělávání studentů
 • Průběžný monitoring výsledků vzdělávací činnosti
 • Závěrečné zhodnocení publikace výsledků konference