Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK

Stručný popis projektu

 • projekt OP VK 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)
 • název: "Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)"
 • zkrácený název: "Profesionalizace VŠ v MSK"
 • hlavní řešitel – RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
 • doba realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013
 • finanční objem: 15.879.831,27 Kč (z toho SU 12.541.140,12 Kč)
 • partner – Ostravská univerzita v Ostravě
 • podíl na rozpočtu cca 3,3 mil. Kč

 

Stručný obsah projektu

 • Systematické zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity v Ostravě
 • Vytvoření strukturovaného, diferencovaného a koordinovaného systému odborného vzdělávání
 • Zvýšení odborných a jazykových kompetencí, gramotnosti ICT a manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ
 • Vytvoření systémů kurzů a jejich pilotní ověření

 

Aktuální seznam všech kurzů s informacemi

 

opvk_vanek-logo.jpg