Popularizace VaV histor. věd

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU
v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace

  • Zkrácený název projektu
    Popularizace VaV histor. věd

  • Název projektu anglicky
    Popularization of latest research and scientific results of UHV FPF SU in the field of historical sciences in the Central European comparison

 

banner.jpg


SYLABY KA2: Systematický rozvoj práce s VŠ a SŠ studenty v oblasti VaV a další vzdělávání VaV pracovníků v oblasti popularizace a komunikace