Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí, reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0014

O žadateli projektu

 

Žadatelem projektu je Slezská univerzita v Opavě. Slezská univerzita v Opavě v minulém programovacím období v oblasti rozvoje lidských zdrojů realizovala 11 projektů financovaných z operačního programu rozvoj lidských zdrojů, 3 projekty v rámci iniciativy společenství EQULA a 1 projekt finacovaných z Finančního mechanismu EHP/Norsko. Na těchto projektech participovali žadatele a členové realizačního týmu předkládaného projektu.

 

Zkušenost s prací s cílovou skupinou

Slezská univerzita v Opavě systematicky pracuje na zkvalitňování všech stupňů studia v rámci akreditovaných studijních programů. Ústavy mají vybudované metodiky a nástroje pro zajištění informovanosti studentů o průběhu studia, nárocích na studium a dostupnosti studijních materiálů. V minulosti žadatel úspěšně realizoval několik projektů zaměřených na zkvalitňování studia nebo vzdělávání pracovníků, například projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 “Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava” a projekt CZ.04.1.03/3.2.15.1/0103 “Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji”. Na projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0197 “Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji” chceme navázat a využít postupy a prostředky, které byly během realizace projektu vytvořeny, s větším zaměřením na zvyšování praktických dovedností a jazykových kompetencí studentů.

 

opvk_su_ivict.png