Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí, reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0014

Exkurze na Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków

V rámci projektu interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí, proběhla ve dnech 12. 1. – 14. 1. 2015 exkurze na Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakově.


Exkurze na Katedru archeológie filozofickej fakulty UKF v Nitre

V rámci projektu interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí, proběhla ve dnech 6. 1. – 9. 1. 2015 exkurze na Katedru archeológie, Filozofickej fakulty UKF v Nitře.


Přednáška Witolda Pedrycze - Granular System Modeling: An Introduction

Konaná dne 17.12.2014, 10:00 v zasedací místnost děkanátu Bezručovo náměstí 13, 1. patro.


Přednáška Marcina Paprzyckého - Introduction to Software Agents, Agent Systems and their Applications

Konaná dne 16.12.2014, 15:00 v zasedací místnost děkanátu Bezručovo náměstí 13, 1. patro.


Přednáška Witolda Pedrycze - Fuzzy Cognitive Maps: Concepts, Design, and Generalizations and Granular and Linguistic Models of Time Series and Spatiotemporal Series Analysis

Konaná dne 16.12.2014, 14:00 v zasedací místnost děkanátu Bezručovo náměstí 13, 1. patro.


Exkurze na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Ostravě

Dne 11.12.2014 proběhla exkurze na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Ostravě.


Exkurze na Katedru archeológie filozofickej fakulty UKF v Nitre

Ve dnech 19. – 23. 1. 2015 proběhne, v rámci předmětů Archeologický výzkum a Archeologická prospekce, exkurze do Nitry. Vítáni jsou všichni studenti, kteří mají zájem. Součástí bude návštěva pracoviště, depozitáře, muzea, knihovny a samotné univerzity. Cesta a ubytování bude hrazeno. Celkem je 7 volných míst. Zájemci se prosím hlaste Mgr. Hořínkové na email: andr.to@seznam.cz, nejpozději však do 15. 12. 2014.


Exkurze na Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ve dnech 5. – 9. 1. 2015 proběhne, v rámci předmětů Archeologický výzkum a Archeologická prospekce, exkurze do Krakowa. Vítáni jsou všichni studenti, kteří mají zájem. Součástí bude návštěva pracoviště, depozitáře, muzea, knihovny a samotné univerzity. Cesta a ubytování bude hrazeno. Celkem je 7 volných míst. Zájemci se prosím hlaste Mgr. Hořínkové na email: andr.to@seznam.cz, nejpozději však do 15. 12. 2014.


Pozvánka na přednášku - „Open“ aktivity na Slovensku a ve světě

Ve středu 3. 12. 2014, 14:00 hodin - přednáška představuje aktuální stav a trendy aktivit v oblasti otevřených dat, otevřených vzdělávacích zdrojů, otevřeného přístupu a otevřeného softwaru, obzvlášť s ohledem na Slovenskou republiku a vybrané krajiny světa.


Pozvánka na přednášku - Bezpečnostní audit

V úterý 25. 11. 2014, 14:45 hodin - přednáška je určena všem, kdo mají za sebou základy počítačových sítí, ale samozřejmě jsou zváni všichni, kdo se o tuto oblast zajímají - ve všech stupních studia.


Pozvánka na přednášku - Virtualizační prostředí oVirt - workshop

V pátek 28.11.2014 v době od 9:00 do cca 15:00 se v Cisco laboratoři (učebna B5, Bezručovo náměstí 13, Opava) uskuteční praktický workshop zaměřený na problematiku virtualizace s cílem na místě prakticky předvést vytvoření virtualizačního clusteru pomocí opensource virtualizačního nástroje oVirt.


Pozvánka na přednášku "A Formal Framework for Social Networks" - Erzsébet Csuhaj-Varjú

konané dne 20. 11. 2014 v 15:00 hodin v knihovně ÚI


Pozvánka na přednášku " An Introduction to Systems and Synthetic Biology" - Jesus Miro-Bueno

konané dne 20. 11. 2014 v 14:00 hodin v knihovně ÚI


Pozvánka na přednášku o bezpečnostní politice firmy

konané dne 18. 11. 2014 v 14:45 hodin v učebně B4


Pozvánka na přednášku o zabezpečení síťové infrastruktury

konané dne 11. 11. 2014 v 14:45 hodin


Pozvánka na přednášku o škodlivém software, druzích útoků a základních bezpečnostních návycích

konané dne 10. 11. 2014 v 14:45 hodin


Zpráva z konference - „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“

konané ve dnech 14. - 16. 10. 2014


Nová kolegyně v projektu na pozici asistentky manažera

Dne 23.10.2014 nám byla představena nová kolegyně v projektu na pozici asistentky manažera, Denisa Řezníčková.

 

Konference EAA 2014 v Instanbulu, Turecko.

Ve dnech 10. 9. – 14. 9. 2014 proběhla mezinárodní konference „20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologist“, které se účastnili také pracovníci Ústavu archeologie.

 

8. workshop A2 - „Archeobotanika v archeologii“

Dne 26. 8. 2014 se uskutečnil 8. workshop aktivy A2.


7. workshop A2 - „Digitální mikroskopie archeologických nálezů“

Dne 3. 7. 2014 proběhl již v pořadí 7. workshop aktivy A2.

 

Archeologická stáž studentů Slezské univerzity v Opavě na systematickém výzkumu v Čierných Kľačanoch (SK)

V měsíci srpnu a začátkem září se studenti Ústavu archeologie Slezské univerzity v Opavě, zúčastnili stáže na archeologickém výzkumu lengyelského dlouhého domu (ludanická sk.) v Čierných Kľačanoch. Výzkum byl realizován Archeologickým ústavem SAV v Nitře ve spolupráci s Německým archeologickým ústavem ve Frankfurtu n/M.

 

Praxe ústavu Archeologie, rok 2013/2014

V měsících červen, červenec a srpen proběhla povinná odborná praxe v rozsahu 4 týdnu (1. – 2. ročník bakalářských studií, 1. – 4. ročník magisterského, resp. 1. ročník navazujícího magisterského studia) a 2 týdnů pro studium v kombinaci (1. – 2. ročník bakalářských studií).


Pozvánka na sérii přednášek zahraničního hosta dr. Projes Roy z Univerzity v Dilí, Indie

V týdnu od 13. do 17. října 2014 navštíví Ústav informatinky FPF SU zahraniční host dr. Projes Roy z Univerzity v Dilí, Indie. V průběhu týdne jsou naplánovány  čtyři přednášky, na které vás tímto srdečně zveme.

- Classification in Libraries in India

- Data Retrieval Techniques in Online Databases in India

- Digital Libraries in India

- Librarianship in India


Pozvánka na konferenci - „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“

konané ve dnech 14. - 16. 10. 2014, program konference

 

Pozvánka na 8. workshop A2 - „Archeobotanika v archeologii“, jehož součástí je „Praktická ukázka plavení archeobotanického materiálu“

Dne 26. 8. 2014 proběhne 8. workshop A2.

 

Centrum informačních technologii Slezské univerzity v Opavě a VIAVIS a.s., vás zvou na seminář o informační bezpečnosti - Bezpečnostní incidenty“

Dne 21. 7. 2014 proběhne třetí část ze třídílného semináře.


Centrum informačních technologii Slezské univerzity v Opavě a VIAVIS a.s., vás zvou na seminář o informační bezpečnosti - Kybernetické útoky“

Dne 7. 7. 2014 proběhne druhá část ze třídílného semináře.


6. workshop A2 - „Średniowieczne obiekty obronne zachodniej Małopolski.
Dotychczasowy stan badań a analiza wyników lotniczego > skaningu laserowego (LiDAR)“

Dne 24. 6. 2014 proběhl 6. workshop A2.


Pozvánka na 7. workshop A2 - „Digitální mikroskopie archeologických nálezů“

Dne 3. 7. 2014 proběhne 7. workshop A2.


Pozvánka na 6. workshop A2 - „Średniowieczne obiekty obronne zachodniej Małopolski.
Dotychczasowy stan badań a analiza wyników lotniczego > skaningu laserowego (LiDAR)“

Dne 24. 6. 2014 proběhne 6. workshop A2.

 

Centrum informačních technologii Slezské univerzity v Opavě a VIAVIS a.s., vás zvou na seminář o informační bezpečnosti

Dne 23.5. 2014 proběhne první část ze třídílného semináře.


5. (mezinárodní) workshop A2 - „Aplikace ICT v archeologické praxi II“

Dne 20.5. 2014 proběhl 5. (mezinárodní) workshop A2, druhá část.

 

4. (mezinárodní) workshop A2 - „Aplikace ICT v archeologické praxi I“

Dne 13.5. 2014 proběhl 4. (mezinárodní) workshop A2, první část.


Konference CAA 2014 v Paříži, Francie.

Ve dnech 22. 4. - 27. 4. 2014 proběhla mezinárodní konference „Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology“


Pozvánka na 5. (mezinárodní) workshop A2 - „Aplikace ICT v archeologické praxi II“

Dne 20.5. 2014 proběhne 5. (mezinárodní) workshop A2, druhá část.


Pozvánka na 4. (mezinárodní) workshop A2 - „Aplikace ICT v archeologické praxi I“

Dne 13.5. 2014 proběhne 4. (mezinárodní) workshop A2, první část.


Přednáška Prof. PhDr. Jely Steinerové, PhD. - „Metodologie výzkumů informační vědy“.

Dne 10. 4. 2014 od 14:30 hod. proběhne přednáška Prof. PhDr. Jely Steinerové, PhD. v učebne H1 na Hradecké ulici.

 

3. Workshop - „Laserscanning a archeologie“

Dne 11.3. 2014 proběhl 3. Workshop, jehož součástí byla přednáška Mgr. Jana Martínka.


Pozvánka na 3. Workshop - „Laserscanning a archeologie“

Dne 11.3. 2014 proběhne 3. Workshop, jehož součástí je přednáška Mgr. Jana Martínka.


Přednáška - Remediace: jak nové médium obsahuje formu informace a formuje obsah informace.

Dne 12. 3. 2014 proběhne přednáška Doc. PhDr. Pavla Rankova, Ph.D. na rektorátu - AULA.

 

Den otevřených dveří

Dne 5.2.2014 proběhl Den otevřechých dveří Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.


Exkurze na Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ve dnech od 18.11. do 20.11. 2013 proběhla exkurze do Wrocławi.


Exkurze na pracoviště Landesamtu für Archäologie v Drážďanech

Ve dnech od 13.11. do 15.11. 2013 proběhla exkurze do Drážďan.


Pozvánka na mezinárodní minikonferenci "Automaty a optimalizace"

Ve dnech 26. - 27. listopadu 2013 proběhne na Ústavu informatiky mezinárodní minikonference "Automaty a optimalizace".


Přednáška zahraničního hosta 7. 11. 2013

Přednášku bude mít Venkata Padmavathi Metta na téma Spiking neural P systems with anti-spikes. (viz. článek)

 

Pozvánka na workshop - Fotogrammetrie a 3D modelace a archeologická terénní dokumentace I

Místo konání : Tyršova 27, Opava – pracoviště Archaia Olomouc o.p.s. (naproti Policii ČR)
Datum konání : 31. 10. 2013 (čtvrtek)

 

Exkurze na Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ve dnech od 18.11. do 20.11. 2013 proběhne, v rámci předmětů Acheologický výzkum a Archeologická prospekce, exkurze do Wrocławi. Cesta a ubytování je plně hrazeno z grantu. Všichni zájemci se hlaste u Mgr. Hořínkové na adrese andr.to@seznam.cz. Celkem je volných 15 míst. Pokud nebudou místa obsazeny studenty ze zmíněných předmětů, rádi uvítáme i jiné zájemce.

Hořínková; Rataj; Kováčik

 

Exkurze na pracoviště Landesamtu für Archäologie v Drážďanech

Ve dnech od 13.11. do 15.11. 2013 proběhne, v rámci předmětů Acheologický výzkum a Archeologická prospekce, exkurze do Drážďan. Cesta a ubytování je plně hrazeno z grantu. Všichni zájemci se hlaste u Mgr. Hořínkové na adrese andr.to@seznam.cz. Do emailu uveďte komunikační jazyk. Celkem je volných 20 míst. Pokud nebudou místa obsazeny studenty ze zmíněných předmětů, rádi uvítáme i jiné zájemce.

Hořínková; Rataj; Kováčik

OpenSource University+

V letošním roce bychom rádi nabídli studentům Slezské univerzity možnost absolvovat kurz zaměřený na základy administrace linuxových serverů završený uznávanou průmyslovou certifikací.

 

Přednáška a workshop Dr. Karen Fisher

V tomto týdnu proběhne přednáška a workshop Dr. Karen Fisher (viz. článek)

 

Pracovní seminář Aktuální trendy v informatice – Interdisciplinární vzdělávání s jazykovou kompetencí

Ve dnech 1. – 3. října 2013 proběhl pracovní seminář Aktuální trendy v informatice. Více informací naleznete v článku.

 

Praxe ústavu Archeologie, rok 2012

V měsících červen, červenec a srpen proběhla povinná odborná praxe v rozsahu 4 týdnu (1. – 2. ročník bakalářských studií, 1. – 4. ročník magisterského, resp. 1. ročník navazujícího magisterského studia) a 2 týdnů pro studium v kombinaci (1. – 2. ročník bakalářských studií).

 

Pozvánka na workshop - Úvod - aplikace ICT v současné archeologii

Místo konání : Tyršova 20, Opava – pracoviště Archaia Olomouc o.p.s. (naproti Policii ČR)
Datum konání : 25. 4. 2013

 

Úvod - aplikace ICT v současné archeologii

Pár fotografií z úvodního workshopu.

 

 

opvk_su_ivict.png