Finanční gramotnost pro neslyšící

Výuka finanční gramotnosti pro sluchově postižené žáky středních škol ve Zlínském kraji

Program:

OPVK 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.39/01.0004

Žadatel:

Free Art, s.r.o.

Partneři:

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí a Slezská univerzita v Opavě

Řešitel na SU:

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Web:

financeproneslysici.slu.cz