Projekty

Rozvojové programy MŠMT

Slezská univerzita v Opavě předkládá každoročně rozvojové projekty, jejichž témata vyhlašuje pro vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva.

Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejích jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty škol musí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období.

Předkládané projekty se dělí do dvou částí:

  1. Decentralizované projekty: integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru vysoké školy, z analýzy rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy.

  2. Centralizované projekty: projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto jsou financovány mimo orientační limit. Veřejné vysoké školy mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů.