Telefonní kontakty

01

+420 553 684 811

Místnost

Lucie Becková

Email: lucie.beckova@slu.cz

Pracoviště

01

Centrum celoživotního vzdělávání

Koordinátor CŽV

Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti

Centrum celoživotního vzdělávání